Зошто си со таа кога не ја сакаш зар не знаеш дека има една мала која за љубов твоја се би дала, не одбивај ја љубовта моја сакај ме и ќе бидам само твоја!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *