Ако мислиш дека моево срце е контејнер, тогаш ти си најголемото ѓубре во него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *