Би сакал да сум нежна мисла во твојата глава, удар на твоето срце, кога не си сам среќа во твоите очи и тивка волшебна музика во твојот сон

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *