И додека сјае сонцето од твоите очи, додека блескаат ѕвезди од твоите зеници, јас ќе бидам разиграна птица во безгрижен лет која пие нектар од твоите усни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *