Кога ќе го слушнеш звукот на камбаната знај дека повеќе ме нема кога ќе си заминат сите од гробот ти дојди помолисе и знај дека има едно мртво срце што те сака.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *