Кога ќе престанеме да постоиме ние двајца, земјата ќе остане посиромашна за една прекрасна љубов, а небото ќе биде побогато за две ѕвезди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *