Можеби судбината ќе не раздели, можеби животот ќе земе еден дел од нас , но сетисе на тој час кога се запознавме ти и јас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *