Брзо отвори го прозорецот…го отвори?….не ајде!..а сега барај…уште малку, еве го долета само за тебе најубавиот бакнеж на светот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *