Нека ме бодат ножеви во срцето, нека болката пече како пекол, нека ме закопаат со солзите на моето лице, јас знам и само тоа знам дека умирам за тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *