Во текот на животот кога многу нешта ќе се променат, не заборавај го мојот лик, а уште помалку моето име и не дозволувај времето да ги избрише спомените и миговите кои ги поминавме заедно, не заборавај ги моите зборови кога прв пат ти кажав ТЕ САКАМ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *