Кога ќе ти биде најубаво во животот и кога прво на мене ќе се сетиш, дури тогаш ќе знам дека сум ти пријател! А кога мене ќе ми биде најтешко и ти пак прв ќе се сетиш на мене, ќе знам дека ти си ми пријател!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *