Се сретнале љубовта и пријателството и љубовта го прашала пријателството: “Зошто постоиш ти, кога веќе постојам јас?”, а пријателството одговорило: “За да посеам насмевка таму кадешто ти сееш солзи.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *