Оваа порака е од 1 личност која во душата е романтична, во другарството фантастична,која заборава на себе, но затоа мисли на тебе!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *