Вистинскиот пријател е како пламенот на свеќата. Неговата светлина доаѓа до израз кога станува потемно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *