Јас сум Робин Худ и е… како луд, к…т ми е како стрела цепам г…ви на два дела, затоа и ти душо ела, да ја пробаш мојата с…ма бела во твојата уста врела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *