Поради својот хемиски состав Андолот се голта, а Мидолот се шмука. Зато послушајте го советот на вашиот лекар голтајте Андоли, а шмукајте ми го Ми’доле.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *