Во тиквешко негде во некое село кај сланата тивко венеше цвете, ја видов со друг се гнете…таа витка се витка, снага крши а тој проклетиот надвор сврши – убија дете!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *