Кога луѓето имаат светлина во себе, таа ќе свети и надвор од нив. Така ќе се запознаеме додека чекориме во темнината, без потреба да си ги допираме лицата едни на други, или да си навлегуваме во срцата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *