Кучето има многу пријатели затоа што мафта со опашката, а не со јазикот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *