Можеби во животот ќе тргнам по друг пат, можеби таму ќе најдам подобар живот, љубов, среќа, но знам дека таму никогаш нема да најдам другарка како тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *