Можеш да го смениш твоето работно место, можеш да го смениш и твојот автомобил, се менуваат и жените, се менуваат и годините, но пријателите остануваат засекогаш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *