Заедно го градевме светот на пријателството во кои нитуедна мисла нема да се изгуби во тој свет на нашите мали тајни, на се она кое знаевме не е себично да го поделиме една со една, светот на нашето пријателство кое трае сеуште под ова наше заедночко небо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *