Се шетале девојки по брегот, па смрзнат к.р нашле на снегот, па дуваат и го бакнуваат душа да му даруваат – затоа што к..от е мој нека го пуши сопственикот на овој број!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *