Што е жената од економски аспект? Таа е ниско лежечки објект во кој што мажите го поминуваат својот стоечки капитал со тековна сметка, а по девет месеци се добива профитот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *