Не сум најубава ама имам став, не газам секаде ама дигам прав, не сум некоја јака цура само сум особа која си може па си се ФУРА! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *