Платата е како менструација! Крваво ја заработуваш, ја добиваш еднаш месечно. Ти поминува за 3-4 дена а после тоа можеш да се ебеш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *