Нема да плачам кога ќе заминеш со друг, нема да те молам да се вратиш, ќе бидам далеку кога ќе бидеш среќна и уште подалеку кога ќе почнеш да патиш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *