Кога ќе бидеш осамен, кога ноќите ќе се долги. Ти запрашај го срцето свое дали го памети името мое.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *