Поклони ми ги своите очи и нивниот топол сјај, поклони ми уште нешто: својата вечна прегратка. Поклони ми ги своите меки усни и двата топли збора: ТЕ САКАМ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *