Склопи ги очите во темнината на ноќта и најди ја светлината на ѕвездите кои ќе ме донесат во твоите сништа за кои утре вреди да се разбудиш и да ме бакнеш!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *