Две солзи протекуваат по мојот образ додека мислам на тебе и на името твое. Само тебе те сакам и тебе те сонувам, зашто ти си ми се шти имам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *