Оној кој не ја доживеал ЉУБОВТА, како да не видел ништо! ЉУБОВТА ни дава моќ да го сонуваме невозможното. Љубовта незнае за граници !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *