Не залажувајте се дека можете да ја насочувате ЉУБОВТА, напротив, ЉУБОВТА ве насочува вас !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *