ЉУБОВТА е како шумска јагода: секогаш ќе ја најдеш на необично место !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *