Еден збор малку е, илјада зборови многу се, два збора кажуваат се прочитај ги молим те, тие значат се. ТЕ САКАМ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *