И морето лаже ако каже дека има повеќе од моите солзи, зашто никој ен знае, па ни море, колки ги посакувам усните твои.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *