Ако сум далеку не значи дека не те сакам, ако те чекам значи дека си ми се на светот, ќе дојдам по тебе, ќе те фатам во лет и засекогаш ќе живееме во нашиот свет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *