Кога би можел, би ти го дал цел свет, ама затоа ти го давам овој цвет, овој цвет е срцето мое што секогаш ќе биде твое.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *