Ти си светло на мојот живот, моја вистина. Ти си снага која ми треба за да дојдам. Вербата во љубовта ми ја врати, најубаво од сите ме свати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *