Да е зрно песок или една ѕвезда мерна единица за љубов, сите пустини на светот и целиот небесен свод не би биле доволни да ти го покажат она што го чуствувам за тебе…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *