Кога би ми останале уште две воздишки во животот, едната би ја искористила за да те бакнам, а другата за да ти кажам колку те сакам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *