Имам две раце кои посегаат по тебе, имам две очи кои гледаат во тебе, имам едно срце кое чука за тебе, имам една душа која мисли само на тебе. Те сакам!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *