Јас бев повредена кога губев. Денес сум убедена дека НИКОЈ НЕ ГУБИ НИКОГО , бидејќи НИКОЈ НЕ ПОСЕДУВА НИКОГО. Во тоа е вистинското доживување на љубовта: да се има најскапоценото нешто на светот без да се поседува!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *