Нека ѕвездите го покријат твоето небо, месечината заспие во твојата насмевка, љубовта го насели твоето срце, а јас твоите соништа. Убаво да спиеш и сонуваш срце мое!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *