Сонцето веќе одамна потона на запад, небото шара со ѕвездена боја, а јас по ветрот тивок шепот ти праќам: слатко сонувај, љубов моја.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *