По звукот одам…треперам…очекувам немир кога една нота го разигрува срцето и ја гасам жедта кога шепотот твој ја ослободува душата…ја праќа блиску до ѕвездите, едноставно звукот на гитарата ја знае тајната… за танцот на Љубовта!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *