Може да се преживее без се, на секого и се, да се каже не, може да се преболи се, што доаѓа и се оди, ако храбро срце твојот живот го води!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *