Срцето претставува љубов, а крвта радост. Моето срце пумпа радост и сфаќам длабоко во центарот на моето битие постои неисцрпен извор на љубов!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *