Ми требаш како сонцето на зората, како срцето на телото, како ноќта на ѕвездите, како…

Ми требаш како сонцето на зората, како срцето на телото, како ноќта на ѕвездите, како немирот на тишината, како капките на дождот, како на плимата осеката, како крвта на вените!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *