Нема ден, нема ноќ да не помислам на тебе, иако си далеку, те чувам во себе, посакувам да сум во срцето твое, ангелче мое.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *